Нүүр > > МЭС ЗАСАЛ

Сингапурын Зүрх Судасны Үндэсний Төв

МЭС ЗАСАЛ

2012.02.16 12:19

 • Хэвлийн гол судасны цүлхэнгийн мэс засал
 • Зүрхний  ховдлуудын үйл ажиллагааг дэмжих аппарат суулгах мэс засал  
 • Мөрний бүслүүрийн булчинг гэмтээлгүй    цээжний хөндийг нээх мэс засал.
 • Зүрхний төрөлхийн гажгийн мэс засал эмчилгээ
 • Титэм судас залгах мэс засал
 • Эмпиемийг гадагшлуулах мэс засал (уушгины хуралдсан идээг урсгуур тавьж гадагшлуулах)
 • Венийн судсыг дурангаар таслах мэс засал
 • Гол судасны цүлхэнд судсан дотуур стент суулгах мэс засал
 • Амьсгал, зүрх судасны цочмог дутагдлын үед  экстракорпориал мембраны тусламжтай хүчилтөрөгчөөр хангах
 • Зүрх шилжүүлэн суулгах мэс засал
 • Зүрхний  зүүн ховдолын үйл ажиллагааг дэмжих аппарат суулгах
 • Зүрхний зүүн ховдол нөхөн сэргээх мэс засал
 • Уушгины хорт хавдрын бүрдмэл эмчилгээ (мэс засал эмчилгээний өмнө уушгины болон хавдрын судлаач нартай маш сайн зөвлөлдөх)
 • Уушгины хавдрын үед уушги тайрах мэс засал
 • Уушги шилжүүлэн суулгах мэс засал
 • Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үеийн уушгины эзэлхүүн багасгах мэс засал
 • Тосгуурын фибриляци дарангуйлах лабирант мэс засал
 • Уушгины хавдрын үе шатыг тодорхойлох голтыг дурандах шинжилгээ
 • Цээжний симпатик мэдрэлийг таслах дурангийн мэс засал
 • Зүрхний үйл ажиллагааг зогсоолгүй титэм судас залгах мэс засал
 • Захын артерийн судасны мэс засал
 • Цээжний хэнхэрцгийн төрөлхийн гаж хөгжлийг (дотогш хонхойсон)  засах мэс засал
 • Үсэрхийлэлгүй хөхний хорт хавдар зэрэг цээжний өмнөд ханан дах  хавдрыг авах, нөхөн сэргээх мэс засал
 • Голтын хавдрых авах мэс засал
 • Роботын тусламжит мэс засал
 • Артерийн судасны цочмог болон архаг өвчнүүдийн мэс засал
 • Цээж болон цээж хэвлийн гол судасны мэс засал
 • Улаан хоолойн хорт хавдар болон бусад өвчнүүдийн үе дэх улаан хоолойг бүтнээр нь тайрах мэс засал
 • Цагаан  мөгөөрсөн  хоолой тайрах болон нөхөн сэргээх  мэс засал
 • Зүрхний хавхлагыг солих болон нөхөн сэргээх мэс засал
 • Аяндаа үүсэх пневмотораксын үе дэх дурангийн мэс засал
 • Булчин сулрах өвчний (миастени)  үед  сэрээ булчирхайг авах дурангийн мэс засал
 • Цээжний хөндийн дурангийн мэс засал